Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer


Wij zijn ons bewust dat ondernemen meer is dan alleen je werk goed doen. Al ruim vijftien jaar zetten wij ons in om het bedrijf Maatschappelijk Verantwoord (MVO) op de kaart te zetten.

Dat doen wij aan de hand van de drie P’s, namelijk People, Planet en Profit en de CO2-Prestatieladder.

 

" Thomassen draagt graag haar steentje bij in het sociaal ondernemerschap "

Wij werken met onderstaande keurmerken en organisaties:

Wilt u ook duurzaam met ons samenwerken?

We horen het graag