Duurzaam ondernemen staat voorop!

Thomassen-Akkrum BV onderneemt milieubewust. Duurzaamheid en verminderen van de CO2-uitstoot staan hierbij voorop. In dit kader hebben wij ons bedrijf laten certificeren voor de CO2-Prestatieladder. Wij presenteren regelmatig verschillende documenten om onze voortgang omtrent de CO2-Prestatieladder met u te delen.

Voor meer informatie over het certificaat verwijzen wij u graag naar de site van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen.
 
     Certificaat CO2 prestatieladder niveau 5

 

     Communicatiebericht 2018-1

Emissie inventarisaties

Wij zijn in 2017 begonnen met het bijhouden van de scope 1 en 2 energieverbruik. Door middel van de CO2-footprint wordt dit overzichtelijk weergegeven. De emissie inventaris wordt door ons ieder half jaar opgesteld.
 

          Emissie inventarisatie 2017
          Emissie inventarisatie 2018-1         
          Emissie inventarisatie 2018-2
          Emissie inventarisatie 2019-1

Sector- en keteninitiatieven

Thomassen-Akkrum BV heeft voor het 'Sectorinitiatief Samen Reduceren van Brandstofverbruik' van Will2Sustain gekozen omdat dit in belangrijke mate verband houdt met onze projectenportefeuille en met name materiële emissies.

Onze keus voor deelname aan dit initiatief heeft te maken met het feit dat zowel de inhoud van het initiatief als de deelnemende bedrijven en organisaties een bijdrage kunnen leveren aan de CO2-reductie bij onze onderneming.
 

          Sector- en ketenintiatieven

Energie actieplan

De maatregelen die wij nemen in het kader van de CO2-reductie zijn verwoord in het energie actieplan. Daarnaast worden ook de reductiedoelstellingen gepresenteerd voor de komende jaren. Dit document wordt halfjaarlijks bijgewerkt.
 

          Energiemeetplan
 
          Energie actieplan 2018

Wilt u met ons samenwerken aan een groene toekomst?

We staan graag voor u klaar!