Duurzaam ondernemen staat voorop!

Thomassen-Akkrum BV onderneemt milieubewust. Duurzaamheid en verminderen van de CO2-uitstoot staan hierbij voorop. In dit kader hebben wij ons bedrijf laten certificeren voor de CO2-Prestatieladder. Wij presenteren regelmatig verschillende documenten om onze voortgang omtrent de CO2-Prestatieladder met u te delen.

Voor meer informatie over het certificaat verwijzen wij u graag naar de site van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen.
 
     Certificaat CO2 prestatieladder niveau 5

 

     Toolboxmeeting 2020-1
     Toolboxmeeting 2020-2
     Toolboxmeeting 2021-1
     Toolboxmeeting 2021-2
     Toolboxmeeting 2022-1
     Toolboxmeeting 2022-2
     Toolboxmeeting 2023-1
 

 

 

 

    

Emissie inventarisaties

Wij zijn in 2017 begonnen met het bijhouden van de scope 1 en 2 energieverbruik. Door middel van de CO2-footprint wordt dit overzichtelijk weergegeven. De emissie inventaris wordt door ons ieder half jaar opgesteld.
 

     
          Emissie inventarisatie 2020-1
          Emissie inventarisatie 2020-2
          Emissie inventarisatie 2021-1
          Emissie inventarisatie 2021-2
          Emissie inventarisatie 2022-1
          Emissie inventarisatie 2022-2
 

Sector- en keteninitiatieven

Thomassen heeft voor het 'Nederland CO2 Neutraal' gekozen omdat dit in belangrijke mate verband houdt met onze projectenportefeuille en met name materiële emissies.

Onze keus voor deelname aan dit initiatief heeft te maken met het feit dat zowel de inhoud van het initiatief als de deelnemende bedrijven en organisaties een bijdrage kunnen leveren aan de CO2-reductie bij onze onderneming.
 

          Intentieverklaring Nederland CO2 Neutraal

Energie actieplan

De maatregelen die wij nemen in het kader van de CO2-reductie zijn verwoord in het energie actieplan. Daarnaast worden ook de reductiedoelstellingen gepresenteerd voor de komende jaren. Dit document wordt halfjaarlijks bijgewerkt.
 

          Energiemeetplan
          Energie actieplan 2020-1
          Energie actieplan 2020-2
          Energie actieplan 2021-1
          Energie actieplan 2021-2
          Energie actieplan 2022-1
          Energie actieplan 2022-2
          Energie actieplan 2023-1
 

Ketenanalyse en Scope 3 analyse

 
 

Wilt u met ons samenwerken aan een groene toekomst?

We staan graag voor u klaar!