Certificaat CO2-Prestatieladder niveau 5 behaald!

20 mei 2019

Wij dragen graag ons steentje bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Thomassen Akkrum BV wil milieubewust ondernemen. Duurzaamheid staat hierbij voorop.

In dit kader hebben wij ons bedrijf laten certificeren voor de CO2-Prestatieladder niveau 5. De prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat organisaties en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Dit gebeurt zowel binnen de bedrijfsvoering, in projecten als in de keten. Het officiële certificaat CO2-Prestatieladder niveau 5 hangt vanaf nu aan de wand in ons hoofdkantoor te Akkrum.

Wat is de CO2-Prestatieladder?
De Ladder wordt als CO2-managementsysteem, voor handhaving en als aanbestedingsinstrument gebruikt. De ladder bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 richt een organisatie zich op de eigen uitstoot (en van alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot van de keten en sector. Door middel van een onafhankelijke audit is ons GWW-bedrijf nu gecertificeerd voor het hoogste niveau. Jaarlijks zullen we worden getoetst op onze ambities, reductie van CO2 en continue verbeteringen in diverse processen en activiteiten.

Wat betekent dit voor Thomassen?
“Met hét duurzaamheidsinstrument van Nederland zijn wij aan de slag gegaan met regelgeving en hebben we tools gekregen om onze bedrijfsvoering, producten en diensten te vernieuwen. Hierdoor investeren wij in lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.”, aldus de trotse directeur Nico Ritsma. Als gecertificeerde organisatie voldoet Thomassen nu op niveau 5 aan de eisen van de CO2-Prestatieladder.

Welke eisen gelden er voor ons bedrijf?
Voor Thomassen zijn dit eisen uit vier verschillende invalshoeken.”, vervolgt Nico. “Het gaat om het geven van inzicht in de CO2-footprint en de energiestromen, het ontwikkelen van doelstellingen om dit te reduceren, het publiceren en communiceren van ons CO2-beleid en we doen mee aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie. Zo plaatsen wij veel informatie online, investeren we in duurzame machines en materieel en gebruiken we zoveel mogelijk materialen weer opnieuw.”

Wat zijn de voordelen voor u als opdrachtgever?
U bent verzekerd van een bedrijf dat duurzaam ondernemen op de eerste plaats zet. Een organisatie die circulair wil zijn binnen èn buiten haar bedrijf. Wij stellen hoge eisen aan het verkleinen van onze CO2-footprint en geven onze (potentiële) opdrachtgevers inzicht in ons beleid ten opzichte van CO2-uitstoot. Thomassen werkt graag samen met zowel klanten als leveranciers die ook maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer over Thomassen en duurzaam ondernemen

Terug naar overzicht