We stellen ons graag aan u voor!

De mensen van Thomassen denken mee met de opdrachtgevers en maken een degelijk en helder voorstel op maat. Thomassen staat garant voor optimale uitvoering van de werkzaamheden binnen de gestelde limieten. Ons werkgebied bestrijkt Noord-Nederland en de kop van Noord-Holland. Wie wij zijn?

Nico Ritsma

Calculatie, agrarisch, ontwerp, constructie en detachering personeel

Vestigingen Akkrum en Wolvega

n.ritsma@thomassen-akkrum.nl
Telefoon: 06 - 203 656 22

Jan de Weert

Uitvoering, projectleiding, riolering, bestrating en waterbouw

Vestiging Leeuwarden

j.deweert@thomassen-akkrum.nl
Telefoon: 06 - 513 385 11

Sierd de Boer

Uitvoering, projectleiding, riolering, bestrating en waterbouw

Vestiging Witmarsum

s.deboer@thomassen-akkrum.nl
Telefoon: 06 - 531 656 52

Onderhoud van terreinen en wegen

Naast het bouw- en woonrijp maken van terreinen en het aanleggen van bestratingen, walbeschoeiingen en rioleringen, verzorgen wij voor veel vaste opdrachtgevers het (periodieke) onderhoud.

Thomassen ontzorgt u op het gebied van infrabeheer, terreinbeheer en het beheer van de openbare ruimte. Wij kunnen periodieke inspecties uitvoeren en stellen graag met u een functioneel en overzichtelijk onderhoudsplan op.

Enkele projecten