Nieuwe walbeschoeiing

Nieuwe Walbeschoeiing Leppedijk

Vorig jaar hebben wij een deel van de walbeschoeiing langs de Leppedijk bij Akkrum vernieuwd. De nieuwe kunststof schotten van 1,2 meter hoog zijn bedoeld om de berm goed te houden.
 
Over een lengte van enkele honderden meters was nauwelijks meer grond langs de weg, waardoor het verkeer in de problemen dreigde te komen. De voormalige waterkering is op die plaatsen zo smal dat auto’s elkaar alleen kunnen passeren als ze deels in de berm rijden.

Een mooie klus met een uitdaging!

Opdrachtgever gemeente Heerenveen had berekend dat voor het vastzetten van de schotten drie meter lange palen voldoende waren, maar op sommige plaatsen in het veengebied waren palen van dubbele lengte nodig. Kraanmachinist Albert Rodenburg drukte ze uiteindelijk met een trilblok de grond in.

We waren vrij laat in het seizoen aan deze klus begonnen. Het broedseizoen voor vogels speelde daarin mee en ook het waterleven in de sloot. Er moest zelfs gedacht worden dat de vissen, die achter de walbeschoeiing terechtkwamen, weer in de bermsloot werden uitgezet. Zo ziet u maar; we zijn echt van alle markten thuis!

Thomassen

Voor al uw waterwerkzaamheden

Ook uw walbeschoeiing door ons laten aanleggen of vernieuwen?

Neem vrijblijvend contact met ons op